Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconmedeasafir:
MedeaSafir Featured By Owner Sep 29, 2015  Hobbyist Traditional Artist
no, ale mam nadzieje ze to zafaworyzowanie :rofl: (no masz ci znowu) to nie tylko przez zle sumienie z tym 'dziekowac'... :o (Eek) O_o Hmm. Evil plotting in progress. 
Reply
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner Nov 1, 2015   Traditional Artist
Oczywiście, że nie! :D To ze względu na talent :D
Reply
:iconlatestarter63:
LateStarter63 Featured By Owner May 27, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Thank you, Dominika, for adding my Pencil portrait of an Egyptian girl to your favourites.
Reply
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner Jun 9, 2015   Traditional Artist
Welcome :icongwomp:
Reply
:iconmirodesign:
MiroDesign Featured By Owner Mar 26, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fav !  DON'T PANIC 
Reply
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner Mar 27, 2014   Traditional Artist
My pleasure ^^
Reply
:iconabremson:
Abremson Featured By Owner Mar 11, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for adding An angel by Abrem008 to your gallery :thanks:
Reply
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner Mar 13, 2014   Traditional Artist
My pleasure ^^
Reply
:iconrandyainsworth:
RandyAinsworth Featured By Owner Jan 30, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for the fave on my tiger! :) (Smile) 
Reply
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner Feb 1, 2014   Traditional Artist
My pleasure :iconcocoglompplz:
Reply
Add a Comment: